Cały świat jest miejscem zdobywania wiedzy

Cały świat jest miejscem zdobywania wiedzy

E-podręczniki to zbiór multimedialnych treści, umożliwiający uczniowi szeroką interakcję z nimi. Jest to narzędzie ułatwiające i wspierające nauczanie i uczenie się, które cechuje się obiektywizmem, spójnością treści i przejrzystością.

E-podręcznik spełnia wszystkie wymagania dotyczące drukowanego podręcznika oraz zasad dydaktycznych, zwłaszcza zasady systematyzacji, jasności, aktywności i możliwości indywidualizacji pracy.

To bezpłatne, administrowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne stworzone zostało również z pomocą Tomorrow Sp. z o.o. W porozumieniu z ekspertami m.in. z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opublikowaliśmy 2500 obiektów edukacyjnych dostosowanych do standardu WCAG 2.0, w tym: 600 filmów, 1200 obiektów graficznych (również 3D), 250 obiektów dźwiękowych, 450 animacji i interaktywnych grafik multimedialnych. Przygotowaliśmy kontent dla: chemii, fizyki, przyrody oraz edukacji o bezpieczeństwie. projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Minął już jakiś czas od kiedy zrealizowaliśmy zadanie, ale teraz jest dobry czas, by przypomnieć, że takie przydatne narzędzie znajduje się w przestrzeni wirtualnej.

Platforma umożliwia nauczycielom współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających, daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem. Dostępne na niej materiały są:

  1. bezpłatne,
  2. zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,
  3. udostępniane na otwartej licencji, co oznacza, że można je dowolnie wykorzystywać,
  4. dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon, czytnik e-booków),
  5. dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Sprawdź to na: www.epodreczniki.pl