COP

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego rozwiązania IT z zastosowaniem rzeczywistości wirtualnej (symulatora VR) do wspierania terapii lęków społecznych oraz podnoszenia kompetencji społecznych.

Celem projektu jest opracowanie systemu wspomagającego terapię zaburzeń lękowych w tym lęku społecznego i podnoszenie kompetencji społecznych związanych z wystąpieniami publicznymi, prowadzeniem rozmów, z zastosowaniem rzeczywistości wirtualnej (Virtual Reality – VR). System będzie miał formę interaktywnego symulatora wykorzystującego VR. System będzie skierowany do wykorzystania przez terapeutów a także do korporacji w celu podnoszenia kompetencji społecznych pracowników. Do opracowania systemu Spółka zastosuje najnowocześniejsze technologie IT związane z VR, rozwiązania z zakresu grafiki 3D, innowacyjne kontrolery ruchu oraz posiadaną wiedzę z zakresu IT, tworzenia środowisk 3D, ergonomii interakcji w VR, a także psychologii.

Logotypy (można też pobrać ze strony COP i złożyć zgodnie z poniższym wzorem):

http://www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow

CPO