CSR w Tomorrow

Firma Tomorrow od lat włącza się w projekty mające na celu niesienie pomocy potrzebującym. 3 grudnia 2015 roku w budynku Muzeum Azji i Pacyfiku odbył się wieczór dobroczynny organizowany wspólnie przez Rotary Club Warszawa-Józefów, Rotary Club Khuree oraz firmę Tomorrow. Środki zebrane na aukcji charytatywnej zostały przeznaczone na wsparcie projektu telemedycznego dla Mongolii. Inicjatywa pozwoli rozszerzyć terytorialny dostęp do nowoczesnych technologii. Dzięki wsparciu kolejne obszary kraju mongolskiego będą miały możliwość korzystania z ogólnokrajowej sieci telemedycznej, ponadto personel medyczny zostanie uposażony w smartfony z odpowiednią aplikacją.