Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna

TABLIT to innowacyjny program wychowania przedszkolnego opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego. Umożliwia on sprostanie wyzwaniom stojącym przed współczesną edukacją najmłodszych. Oparty został o metod projektów, która skupia się przede wszystkim na aktywnym uczestnictwie dzieci w procesie zdobywania wiedzy i doświadczeń. Stwarza przedszkolakom dogodne warunki do tego, by odkrywały świat samodzielnie, spierały się i dyskutowały nad podpowiadanymi przez program zagadnieniami.

TABLIT to między innymi 27 scenariuszy projektów, 27 scenariuszy nauki języka angielskiego, 27 zestawów kart pracy. Bardzo istotnym elementem są w pełni interaktywne materiały edukacyjne: animacje i krótkie wideo na tematy związane ze światem techniki i przyrody, zabawne piosenki, a także wciągające gry.

Wśród wielu innowacji program TABLIT wyróżnia metoda QtA (Questioning the Author – Zapytaj Autora). Dzięki jej zastosowaniu nauczyciel nie przekazuje gotowych rozwiązań, ale zachęca dzieci do zadawania pytań, samodzielnego badania omawianego materiału i wysłuchiwania racji oraz wniosków wysuwanych przez innych uczniów. Co ważne, integruje realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z nauką języka angielskiego.

Do głównych celów programu TABLIT należą:

  • umożliwienie dzieciom poznawania świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie;
  • zaciekawienie światem przyrody i nauki;
  • stworzenie dzieciom autentycznego, bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego, w którym będą mogły na miarę swoich możliwości i potrzeb urzeczywistniać swój potencjał i rozwijać uzdolnienia;
  • przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w przyszłości z wymogami różnorodnych zadań i sytuacji, do stawiania celów i określania strategii ich osiągania, a także przezwyciężania trudności pojawiających się w toku zadania;
  • budowanie pozytywnych doświadczeń ważnych dla rozwoju poczucia kompetencji oraz skuteczności działania.

Program wraz ze wszystkimi elementami jest powszechnie dostępny dla wszystkich przedszkoli w kraju. Może być również używany przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć pod adresem http://tablit.wa.amu.edu.pl/