Cały świat jest miejscem zdobywania wiedzy

Cały świat jest miejscem zdobywania wiedzy

E-podręczniki to zbiór multimedialnych treści, umożliwiający uczniowi szeroką interakcję z nimi. Jest to narzędzie ułatwiające i wspierające nauczanie i uczenie się, które cechuje się obiektywizmem, spójnością treści i przejrzystością.

E-podręcznik spełnia wszystkie wymagania dotyczące drukowanego podręcznika oraz zasad dydaktycznych, zwłaszcza zasady systematyzacji, jasności, aktywności i możliwości indywidualizacji pracy.

To bezpłatne, administrowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne stworzone zostało również z pomocą Tomorrow Sp. z o.o. W porozumieniu z ekspertami m.in. z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opublikowaliśmy 2500 obiektów edukacyjnych dostosowanych do standardu WCAG 2.0, w tym: 600 filmów, 1200 obiektów graficznych (również 3D), 250 obiektów dźwiękowych, 450 animacji i interaktywnych grafik multimedialnych. Przygotowaliśmy kontent dla: chemii, fizyki, przyrody oraz edukacji o bezpieczeństwie. projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Minął już jakiś czas od kiedy zrealizowaliśmy zadanie, ale teraz jest dobry czas, by przypomnieć, że takie przydatne narzędzie znajduje się w przestrzeni wirtualnej.

Platforma umożliwia nauczycielom współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających, daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem. Dostępne na niej materiały są:

 1. bezpłatne,
 2. zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,
 3. udostępniane na otwartej licencji, co oznacza, że można je dowolnie wykorzystywać,
 4. dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon, czytnik e-booków),
 5. dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Sprawdź to na: www.epodreczniki.pl

Zaraz się zacznie…

Zaraz się zacznie…

Czasem lubimy kompleksowo spojrzeć na historyczną materię, która skrywana jest pod powierzchnią ziemi i dotychczas skrywana była jedynie dla wąskiej grupy naukowców.
Czasem lubimy tworzyć przestrzeń możliwą do zwiedzania i poznawania niezależnie od pory dnia i roku, z ofertą zachęcającą do częstych powrotów, do odkrywania coraz to nowych, ciekawych elementów. Bardzo ważnym jest dla nas, by opierać się na oryginalnych reliktach dziedzictwa kulturowego.
Czasem lubimy łączyć wiele aspektów przekazu, takich jak nowoczesne technologie i współpraca z artystami, pozwalająca na wprowadzenie współczesnej wrażliwości do odbioru treści odległych historycznie i mentalnie.
Dlatego, właśnie pracujemy nad tworzeniem materiałów multimedialnych dla klienta z obszaru muzealnego. Wkrótce opowiemy więcej.
Bliżej Rodziny

Bliżej Rodziny

Projekt, w ramach którego, przygotowaliśmy szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada przeszkolenie w Makroregionie Wschodnim na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego grupy około 2500 osób, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy.

Rezultaty projektu:

 • pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych uczestników w pracy z dziećmi i rodzinami,
 • rozwój umiejętności współpracy zespołowej,
 • ujednolicenie i zwiększenie koordynacji działań koniecznych do budowania nowego systemu wspierania rodziny, który umożliwi wsparcie rodziny niewydolnej wychowawczo na różnych etapach jej funkcjonowania,
 • pogłębienie współpracy i koordynacji działań pomiędzy różnymi szczeblami samorządu terytorialnego gmina, powiat, województwo.

Wideo wykłady to nowoczesna forma edukacji on-line. Szkolenia wideo zostały przygotowane tak, aby każdy, niezależnie od pracy, jaką wykonuje i poziomu zaawansowania w danej dziedzinie z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, mógł znaleźć w nich coś dla siebie.

Zadbaliśmy o to, by wizytówką stworzonych wideo wykładów, była różnorodność. Stworzyliśmy bibliotekę szkoleń, w której można znaleźć wiedzę z wielu tematów z zakresu wspomnianej wyżej ustawy, która – mamy nadzieję – będzie przydatną zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. To wiele godzin kompleksowej i esencjonalnej wiedzy, którą każdy może przyswoić w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

Wideo szkolenia oferowane na platformie e-learning www.blizejrodziny.pl zostały przygotowane z zakresu:

 • organizacji polityki społecznej,
 • pracy z rodziną,
 • organizacji pieczy zastępczej,
 • problematyki psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży,
 • metodyki pracy z dzieckiem i rodziną,
 • praw dziecka.

Szkolenia prowadzą praktycy i specjaliści z danej dziedziny, którzy dzielą się wiedzą, której próżno szukać w książkach, podajemy prawdziwe przykłady z życia zawodowego praktyków, analizujemy case studies (studia przypadków). Wszystko po to, by otrzymana wiedza była praktyczna i możliwa do zastosowania „od ręki”

Parki narodowe jako marka

Parki narodowe jako marka

Zapraszamy do obejrzenia filmów wyprodukowanych przez nas dla Ministerstwa Środowiska, w ramach projektu „Promocja parków narodowych jako marki”. Seria składa się z 23 filmów przedstawiających urodę każdego z parków oraz jednego filmu, który prezentuje je wszystkie. Z filmów można dowiedzieć się czym są parki narodowe, jaka jest ich misja, dlaczego tak ważna jest ochrona naturalnych ekosystemów. Polska przyroda potrafi wprawić w zachwyt!

https://www.youtube.com/cha…/UCP7yKv1-e_1GPgq2k82SVwg/videos

Zamknięci przed ludźmi – fobie w VR

Zamknięci przed ludźmi – fobie w VR

Newsweek Polska o naszym pomyśle oraz realizowanym projekcie wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w leczeniu fobii.

„Metro lubię, gdy jest tłok. Kiedy nikt nie ma jak się obrócić i nikt na nikogo nie patrzy. Ale poza tym metro jest trudne, bo nie ma z niego ucieczki. Siedzi się w zamkniętym pomieszczeniu, pod ziemią. Za oknem nie ma nic, na czym można by skupić uwagę. Są tylko ludzie. Siedzą naprzeciwko siebie i się patrzą. A jak ktoś patrzy, to na pewno ocenia i może zobaczy, że coś ze mną jest nie tak. Może mam plamę na bluzce, może włożyłam nie te buty Coraz więcej takich myśli przebiega mi głowie – opowiada Anna. – Próbuję odciąć się od nich, od ludzi, którzy się na mnie patrzą. Zaczynam szukać czegoś w torebce, sprawdzam coś w telefonie, przyglądam się reklamom….”

Więcej na newsweek.pl

Polska przyroda potrafi wprawić w zachwyt!

Polska przyroda potrafi wprawić w zachwyt!

Agencja Tomorrow wygrała przetarg Ministerstwa Środowiska na produkcję serii 24 filmów promujących polskie parki narodowe. W rywalizacji o zlecenie pokonała Telewizje Polską, BWM Art i Telewizję Kraśnik.

Filmy te mają za zadanie uświadomić opinii publicznej, że polskie parki narodowe stanowią spójną, choć niejednolitą sieć składającą się ze zróżnicowanych elementów. Zaproponowane działania mają z jednej strony zwiększyć zainteresowanie opinii publicznej parkami i ich działaniami, ale również zbudować akceptację dla tych działań. Z drugiej, wzmocnić siłę i zwiększyć zasięg działań edukacyjnych i informacyjnych realizowanych przez poszczególne parki narodowe.

Treść filmów będzie w nowoczesny i atrakcyjny dla współczesnego widza sposób prezentować podstawowe informacje dotyczące parków narodowych: ich zasoby przyrodnicze, charakterystyczne krajobrazy, a także związane z nimi kulturę i historię.

Wymowa filmów powinna wspierać społeczną akceptację dla idei powoływania i istnienia parków narodowych w Polsce. Jednocześnie filmy te mają wzmacniać przekonanie, że polskie parki narodowe to unikalne dziedzictwo, podobnie jak przedmioty kultury materialnej, za których przetrwanie jesteśmy wspólnie odpowiedzialni.

Symulator SARTEM

Symulator SARTEM

Rewolucja w szkoleniach maszynistów kolejowych. Symulator wykorzystujący technologię wirtualnej rzeczywistości pozwoli obniżyć koszty szkoleń nawet o 70 proc.

Symulator SARTEM powstał we współpracy polskich inżynierów, maszynistów instruktorów z Cargo Master oraz ekspertów z Politechniki Śląskiej.

– W symulatorze oddana jest pełna fizyka maszynowozu i trasa, po której maszynista może ćwiczyć swój przejazd. Instruktor zarządzający panelem symulacyjnym może wprowadzać online zdarzenia, które wywołują konieczność reakcji ze strony maszynisty. Rozwiązanie służy do tego, by ćwiczyć reakcje w niebezpiecznych sytuacjach, które mogą mieć miejsce na trasie danego przejazdu – mówi agencji informacyjnej Newseria Innowacje Jerzy Durślewicz, prezes zarządu firmy Tomorrow.

Dzięki zastosowaniu grafiki 3D i stworzeniu realistycznych scenariuszy szkoleniowych, producentowi udało się osiągnąć wysoki poziom immersyjności. W symulatorze SARTEM mamy do czynienia z dużym realizmem, zarówno w zakresie kierowania pojazdem, jak i otoczenia. Ponadto symulator jest mobilny. Nie wymaga dostosowywania pomieszczeń szkoleniowych pod jego montaż. SARTEM posiada rzeczywiste manipulatory, prawdziwy system dźwięków i realistyczny system komunikacji.  Samo urządzenie może być dostosowywane pod konkretne oczekiwania klientów.

– Pulpit symulatora jest zawsze dokładnie odwzorowany. Za każdym razem przygotowany zostanie symulator, który będzie odpowiadał pojazdom posiadanym lub zamawianym przez przewoźnika – informuje Jerzy Durślewicz.

Trenażer będzie zawierał scenariusze rekomendowane przez Urząd Transportu Kolejowego. Będą one stale rozbudowywane dzięki informacjom z Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Powstanie obszerna baza scenariuszy, oparta na rzeczywistych zdarzeniach, do których doszło w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu ma wzrosnąć skuteczność szkoleń i poprawi się bezpieczeństwo polskich pasażerów.

Więcej na symulatory.net.pl