SYMULATOR SYSTEMOWY

100% odwzorowania systemu Klienta

Autorski, wirtualny symulator systemowy to innowacja technologiczna i metodyczna. To bezpieczne i wysoce efektywne narzędzie szkoleniowe, eliminujące potrzebę tworzenia w organizacji środowisk testowych dla użytkowników, przeznaczone dla dużych organizacji, które do tej pory prowadziły szkolenia systemowe metodą e-learning. Podstawowy cel wykorzystania symulatora systemowego to budowanie wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie obsługi funkcjonalności systemów informatycznych. Może on być także opracowany pod kątem wykorzystania w innych obszarach istotnych dla organizacji, a opartych na systemie informatycznym.