GRYWALIZACJA

Atrakcyjne metody nauczania

Grywalizacja daje użytkownikom możliwość rywalizacji między sobą dzięki zaimplementowanym na platformie e-learningowej mechanizmom grywalizacji, takim jak: punkty, wyzwania oraz ranking z nagrodami. Każdy z użytkowników platformy ma możliwość zbierania punktów przyznawanych za ukończenie szkolenia, poprawne rozwiązanie testu wiedzy, udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania testowe pojawiające się w trakcie trwania szkolenia. Wyzwania to konkretne zachowania, którymi będzie musiał wykazać się użytkownik w obrębie całego procesu szkolenia odbywającego się na platformie. Lista wyzwań jest dla użytkownika widoczna od samego początku, dzięki czemu wie on, jakie akcje będą premiowane przez system grywalizacji. Na podstawie zebranych punktów tworzony jest ranking użytkowników. Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów w rankingu, otrzymają nagrodę przewidzianą przez organizatora. Dodatkowo ranking może być widoczny dla wszystkich użytkowników platformy, przez co możliwe jest porównywanie się użytkowników i ich rywalizacja.