FILMY I ANIMACJE EDUKACYJNE

E-podręczniki

Dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przygotowywaliśmy projekt obejmujący dostarczenie multimedialnych zasobów edukacyjnych dla e-podręczników do przedmiotów: chemia, fizyka, biologia, geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa, tworzonych w ramach projektu pt. „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


VIDEO LEARNING

Inne modele edukacyjne

Dla Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. zrealizowaliśmy projekt szkoleniowy obejmujący swoim zakresem opracowanie, wykonanie, wdrożenie i prowadzenie platformy e-learningowej oraz opracowanie, wykonanie, wdrożenie i prowadzenie strony internetowej umożliwiającej korzystanie z platformy szkoleniowej. Jednym z elementów projektu były szkolenia w formule video learning.