MAZOWIA

Tytuł projektu: Inside Expert: opracowanie metod i algorytmów kodyfikacji wiedzy ukrytej w organizacji oraz zaimplementowanie ich do systemu informatycznego wspierającego nieformalne dzielenie się wiedzą.

Projekt realizowany przez Tomorrow Sp. z o.o. z Partnerami: SGGW i PJATK (dajmy logotypy)

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania z zakresu ICT – Inside Expert, intuicyjnego I skalowalnego narzędzia do kodyfikacji i dzielenia się wiedzą ukrytą (know how), identyfikacji ekspertów, liderów i luk kompetencyjnych. Rozwiązanie zostanie zbudowane z zastosowaniem algorytmów (w tym nowego algorytmu reputacyjnego) i metodyki wspieranej mechanizmami motywacyjnymi w tym grywalizacyjnymi oraz CQA (ang. community question answering) – społecznościowego systemu pytań i odpowiedzi. Zarządzanie wiedzą jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się koncepcji w zarządzaniu. Wiedza jest podstawowym zasobem organizacji. Badania Gartner (Maoz M., Knowledge Management Will Transform CRM Customer Service, Gartner, 2014) wskazują, iż do 2018 r., szybkie tworzenie i wyszukiwanie potrzebnych informacji stanie się kluczowym atrybutem wiodących przedsiębiorstw. Szacuje się, że obecnie jedynie 10-15% danych gromadzonych przez firmy jest przez nie analizowanych i wykorzystywanych w biznesie. Pomimo wielu prób kodyfikacji wiedzy ukrytej we współczesnych organizacjach nie udało się dotychczas opracować metod, umożliwiających zgromadzenie tej wiedzy w taki sposób aby mogła ona wesprzeć procesy decyzyjne w organizacji. Projekt mający na celu podjęcie ww. wyzwania będzie realizowany przez konsorcjum składające się z Tomorrow Sp. z o.o. (lider), Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK). W skład zespołu projektowego wejdą eksperci w budowaniu innowacyjnych narzędzi ICT i ich komercjalizacji (zespół Tomorrow, eksperci z zakresu dzielenia się wiedzą (prof. Paliszkiewicz, SGGW) oraz z zakresu informatyki, budowania i testowania innowacyjnych algorytmów (zespół PJATK na czele z dr hab. Adamem Wierzbickim, prodziekanem Wydziału Informatyki).

Logotypy programu:

mazowsze

Logotypy można pobrać stąd: https://www.funduszedlamazowsza.eu/promocja