MONGOLSKIE SPOTKANIE CHARYTATYWNE

MONGOLSKIE SPOTKANIE CHARYTATYWNE

3 grudnia w budynku Muzeum Azji i Pacyfiku odbył się wieczór dobroczynny organizowany wspólnie przez Rotary Club Warszawa-Józefów, Rotary Club Khuree oraz firmę Tomorrow.

Środki zebrane na aukcji charytatywnej zostaną przeznaczone na wsparcie projektu telemedycznego dla Mongolii. Inicjatywa pozwoli rozszerzyć terytorialny dostęp do nowoczesnych technologii. Dzięki wsparciu kolejne obszary kraju mongolskiego będą miały możliwość korzystania z ogólnokrajowej sieci telemedycznej, ponadto personał medyczny zostanie uposażony w smartfony z odpowiednią aplikacją.

Spotkanie oraz idea projektu została wsparta przez Jego Ekscelencję Ambasadora Mongolii w Polsce, który był bardzo wdzięczny za podjętą inicjatywę. „Chciałbym bardzo podziękować Klubowi Rotary w Warszawie oraz firmie Tomorrow. Cieszę się, że klub tak owocnie współpracuje z mongolskim Klubem Rotary Khuree ze stolicy w Ułan Bator. Działalność charytatywna jest niezwykle ważna bo w prosty sposób ma wpływ na ochronę dzieci ze środowisk wiejskich.” – powiedział Jego Ekscelencja Ambasador Mongolii.

„Tomorrow jest firmą technologiczną i uważam, że jeżeli technologia może uratować życie innego człowieka to powinniśmy wspierać takie projekty jak ten. Liczymy na to iż nasza aktywność doprowadzi do pozytywnego efektu w postaci zakupu sprzętu, który będzie ratował życie ludzi w Mongolii.”- dodał Jerzy Durślewicz, prezes firmy Tomorrow.

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej: