MR – KIG

mr

 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Konkurs dotacji na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

*

Lider projektu: Krajowa Izba Gospodarcza

Tytuł projektu: Infrastruktura & Rozwój – Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020 – II edycja

Wartość projektu: 719 832,60 zł
Wartość dofinansowania: 719 832,60 zł

 *

Cel projektu:

Podniesienie jakości, atrakcyjności i dostępności oferty edukacyjnej dotyczącej skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 przez dofinansowanie działań edukacyjnych realizowanych cyklicznie na terenie Polski w okresie do 30.09.2017 r. na rzecz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020 powodujące zwiększenie upowszechnienia wiedzy w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w Polsce.

Cele szczegółowe:

  1. Zapewnienie wsparcia instytucjom zaangażowanym w system dystrybucji Funduszy Europejskich 2014 – 2020 w Polsce w zakresie realizacji działań edukacyjnych poprzez wyedukowanie minimum 1280 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów do 30.09.2017 r.
  2. Osiągnięcie do 30.09.2017 r. wpływu wiedzy uzyskanej w toku projektu (w formule Zintegrowanego Systemu Oddziaływań Dydaktycznych) do 1280 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów na zainteresowanie i gotowość do ubiegania się o dofinansowanie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020.
  3. Wzmocnienie dostępności oferty edukacyjnej dotyczącej Funduszy Europejskich 2014–2020 poprzez organizację minimum 64 spotkań edukacyjnych (warsztaty + konsultacje) na obszarze 16 województw w okresie do 30.09.2017 r. oraz udostępnienie materiałów w postaci Bazy Wiedzy zawierającej nowoczesne formy edukacyjne: szkolenia e-learning, webcasty z warsztatów, elektroniczny podręcznik, interaktywne praktyczne wskazówki, wideo studia przypadku oraz Forum Wiedzy.

Planowane efekty: Przeszkolenie 1280 uczestników.

Instytucja finansująca: http://www.mr.gov.pl