NCBiR – TRAM VR

fundusze flaga polski NCBIR UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

TRAM VR – synergia wirtualnej rzeczywistości biometrii

w symulatorze tramwaju

POIR.01.01.01-00-0041/19

Projekt współfinansowany przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 3 910 174,87 PLN

Wartość dofinansowania: 2 843 744,92 PLN

Okres realizacji: 2019 – 2020

logo