NCBiR – VR Mind™

Untitled-20

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Działanie 1.2: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo

*

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0636/16-00

Tytuł projektu: System VR Mind i VR Mind+ – badania i przygotowanie do wdrożenia.

Wartość projektu: 6 995 947,14 zł
Wartość dofinansowania: 5 116 206,89 zł

*

Cel projektu: Stworzenie nowych produktów medycznych wspierających terapię fobii społecznej przy użyciu rzeczywistości wirtualnej. System VR Mind™ będzie wykorzystywany przez terapeutów, psychologów i psychiatrów jako narzędzie w procedurze terapeutycznego oddziaływania na pacjenta. System VR Mind+™ będzie służył autoterapii osób cierpiących na fobie społeczne. Autoterapia będzie wspierana przez wirtualnego terapeutę.

Projekt jest realizowany pod nadzorem interdyscyplinarnej Rady Naukowej.

Rezultaty zostaną osiągnięte przez realizację prac badawczych i prac rozwojowych:

  1. Prace badawcze: wieloośrodkowe, randomizowane badania skuteczności i bezpieczeństwa systemów VR Mind™ oraz VR Mind+™.
  2. Prace rozwojowe, tj. implementacja wyników prac badawczych, certyfikacja, lokalizacja i przygotowanie do wdrożenia systemów VR Mind™ i VR Mind+™ do działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Rezultatami projektu będą:

  • Dwa produkty medyczne: System VR Mind™ i VR Mind+™ do terapii i autoterapii fobii społecznych.
  • Dwa protokoły terapeutyczne do terapii i autoterapii fobii z użyciem wirtualnej rzeczywistości.

Instytucja pośrednicząca: http://www.ncbr.gov.pl