PARP – Go to Brand

Tytuł projektu: Międzynarodowa promocja produktu Tomorrow – innowacyjnego systemu IT wspomagającego terapię fobii z zastosowaniem rzeczywistości wirtualnej (system VIE).

Tomorrow planuje w ramach projektu wsparcie międzynarodowej promocji autorskiego, produktu, tj. systemu VIE (Virtual Interactive Exposure) oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki. System VIE to system IT wykorzystujący rzeczywistość wirtualną (VR), przeznaczony do wspierania terapii pacjentów z fobiami. System jest wynikiem własnych prac B+R Wnioskodawcy. Spółka podjęła decyzję o promocji projektu na następujących rynkach pozaunijnych: Japonia, Korea Południowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), Izrael, USA oraz unijnych: Niemcy, Portugalia.

W ramach projektu Spółka planuje wziąć udział jako wystawca w 9 targach branżowych, organizowanych w ww. krajach: Gitex Technology, 3D & Virtual Reality Expo (IVR), Cybertech, Game Developers Conference (moduł The Virtual Reality Developers Conference (VRDC), E3, Pax Prime, Gamescom, Web Summit, G-Star. Dodatkowo zorganizowana zostanie indywidualna misja gospodarcza w ZEA, w celu szerszego zaprezentowania produktu i podjęcia rozmów z potencjalnymi kontrahentami.

Logotyp programu:

parp