Polityka prywatności

Polityka prywatności
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Tomorrow sp. z o.o. ul. Angorska 27/7 03-913 Warszawa KRS:309864 zwana dalej Tomorrow sp. z o.o. Dane osobowe zbierane przez Tomorrow sp. z o.o. przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Tomorrow sp. z o.o. zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
Państwa prawa
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem lub wykonanie usługi. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia usług. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Tomorrow sp. z o.o. przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.
Prawo do wniesienia skargi
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Tomorrow sp. z o.o. danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Okres przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Tomorrow sp. z o.o. jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.
Zakres i cele przetwarzania danych osobowych
W ramach swojej działalności Tomorrow sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe:
(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Tomorrow sp. z o.o. jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Tomorrow sp. z o.o., a także w celach zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną http://www.tomorrow.pro/
(b) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Tomorrow sp. z o.o..
Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Tomorrow sp. z o.o.
Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Tomorrow sp. z o.o., w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy).
Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Tomorrow sp. z o.o. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.
Brak profilowania
Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Polityka Cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Opera
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNYCH

Firma Tomorrow sp. z o.o. szanuje prawo użytkowników aplikacji przez nią stworzonych  do prywatności i oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz tych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji lub tych, których gromadzenie ma na celu zwiększenie użyteczności produktów firmy.

 1. Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikacje (ustalenie tożsamości) Użytkownika, nie są gromadzone przez aplikację ani udostępniane przez Usługodawcę jakimkolwiek osobom trzecim.
 2. Tomorrow sp. z o.o. informuje, iż podczas użytkowania aplikacji z poziomu urządzenia z systemem Android zapisywane są tylko tymczasowe dane na urządzeniu klienta.
 3. Aplikacja anonimowo zbiera dane statystyczne dotyczące m.in. lokalizacji użytkownika  czy danych udostępnianych przez system Android. W aplikacji za zbieranie danych statystycznych oraz sposobu użytkowania aplikacji odpowiedzialne są następujące usługi:
 4. a) usługa Google Analytics, której właścicielem jest firma Google inc. Polityka bezpieczeństwa usługi Google Analytics.
 5. b) usługa Unity Analytics firmy Unity3d. Polityka prywatności UNITY3D.
 6. W aplikacji za wysyłanie komunikatów push odpowiedzialna jest zewnętrzna usługa Pushwoosh. Polityka prywatności usługi.
 7. W aplikacji podkłady mapowe korzystają z zewnętrznej usługi Google Maps API. Polityka prywatności Google inc.
 8. Aplikacja na system Android korzysta z następujących uprawnień:
 • Pamięć – karta SD – dzięki temu uprawnieniu aplikacja może zapisywać dane w pamięci urządzenia dzięki czemu użycie wielu funkcjonalności jest możliwe w trybie offline,
 • Pełny dostęp do sieci – w większości przypadków wymagany do aktualizacji danych oraz wyświetlania części danych podczas przeglądania, w trybie online. Dodatkowo w tym trybie działają usługi Google Analytics, które umożliwiają nam anonimowe monitorowanie zachowań użytkownika oraz usługa Crashlytics informująca o ewentualnych błędach aplikacji
 • Zapobieganie przejściu telefonu w tryb uśpienia – usługa wykorzystywana tylko okazjonalnie w specjalnym trybie audioprzewodnika oraz gier terenowych/
 • Komunikacja z Usługami Google (Google Play Services) – wykorzystujemy ją do poprawnego działania geolokalizacji, podkładów mapowych, usługi Google Analytics oraz możliwości bezpośredniego komunikowania się z aplikacjami Google takim jak Google Maps czy Gmail
 • Parowanie z urządzeniami Bluetooth / Uzyskiwanie dostępu do ustawień Bluetooth.Umożliwia wykorzystanie urządzeń typu beacon, który pozwala na sparowanie beacona z aplikacją i jego zidentyfikowanie w celu naliczenia punktów w programi  lojalnościowym,
 • Sterowanie wibracjami – wykorzystywane do ustawień powiadomień,
 • Notyfikacje Push – aplikacja może wysyłać powiadomienia użytkownikowi za pomocą technologii push. Użytkownik może nie zgodzić się na ich otrzymywanie.
 • Dostęp do aparatu – uprawnienie potrzebne do funkcjonalności, które wymagają zrobienie zdjęcia, do skanerów kodów QR/kreskowych oraz w funkcjonalności AR (poszerzonej rzeczywistości)
 • Aplikacja zbiera anonimowo identyfikatory urządzeń użytkowników w celu wysyłania personalizowanych powiadomień np. dotyczących lotu lub ofert. Dane są przetwarzane na serwerze, ale nie gromadzimy żadnej danej pozwalającej zidentyfikować nam danego użytkowika, a jedynie jego urządzenie
 • Za pomocą aplikacji użytkownik może wysłać anonimową ankietę. Dane z ankiet są przetwarzane na serwerze, ale nie są w żaden sposób przywipsywane do konkretnego użytkownika i nie pozwalają na jego identyfikację

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności chętnie służymy pomocą. Skontaktuj się z nami na adres pomoc@tomorrow.pro