Polska przyroda potrafi wprawić w zachwyt!

Polska przyroda potrafi wprawić w zachwyt!

Agencja Tomorrow wygrała przetarg Ministerstwa Środowiska na produkcję serii 24 filmów promujących polskie parki narodowe. W rywalizacji o zlecenie pokonała Telewizje Polską, BWM Art i Telewizję Kraśnik.

Filmy te mają za zadanie uświadomić opinii publicznej, że polskie parki narodowe stanowią spójną, choć niejednolitą sieć składającą się ze zróżnicowanych elementów. Zaproponowane działania mają z jednej strony zwiększyć zainteresowanie opinii publicznej parkami i ich działaniami, ale również zbudować akceptację dla tych działań. Z drugiej, wzmocnić siłę i zwiększyć zasięg działań edukacyjnych i informacyjnych realizowanych przez poszczególne parki narodowe.

Treść filmów będzie w nowoczesny i atrakcyjny dla współczesnego widza sposób prezentować podstawowe informacje dotyczące parków narodowych: ich zasoby przyrodnicze, charakterystyczne krajobrazy, a także związane z nimi kulturę i historię.

Wymowa filmów powinna wspierać społeczną akceptację dla idei powoływania i istnienia parków narodowych w Polsce. Jednocześnie filmy te mają wzmacniać przekonanie, że polskie parki narodowe to unikalne dziedzictwo, podobnie jak przedmioty kultury materialnej, za których przetrwanie jesteśmy wspólnie odpowiedzialni.