SPOT DLA MINISTERSTWA GOSPODARKI

SPOT DLA MINISTERSTWA GOSPODARKI

Dla Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki wyprodukowaliśmy animowany spot promocyjny, który jest częścią społecznej kampanii promującej Politykę Nowej Szansy. Jest to program rządowy uruchomiony w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej lub zagrożonych upadłością oraz w celu ułatwienia podejmowania ponownej działalności gospodarczej.

Spot został skierowany do ogółu społeczeństwa i przedsiębiorców. Jego celem jest przeciwdziałanie stygmatyzacji przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową. Założeniem spotów jest zmiana świadomości społecznej wobec upadłości/bankructwa oraz zmiana postaw przedsiębiorców względem porażki biznesowej.

Materiał został przygotowany do emisji w telewizji naziemnej, satelitarnej a także do publikacji w mediach internetowych.