Spoty promocyjne

Spoty promocyjne

Krótkie, esencjonalne formy telewizyjne i radiowe mówiące o wybranej przez Klienta tematyce poprzez analogiczne scenki, wypowiedzi ekspertów stanowią nieodłączny element kampanii promocyjnych. To bardzo powszechne realizacje, które dzięki interesującemu scenariuszowi znakomicie oddziałują na odbiorcę.