Kampanie społeczne i informacyjne

Kampanie społeczne i informacyjne

Dzięki naszej pracy oraz pomysłom realizujemy projekty wymagające działań prowadzonych przy wykorzystaniu mediów ukierunkowanych na grupy docelowe i mających na celu osiągnięcie zakładanych efektów. Ta forma komunikowania się z masowym odbiorcą, poprzez przekazanie odpowiednich informacji, ma na celu wywołanie pożądanych społecznie zmian.