ARCHIWIZACJA WYSTAWY W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE

Archiwizacja i cyfryzacja galerii sztuki średniowiecznej oraz galerii sztuki współczesnej.

Stale udoskonalana technologia pozwala naszym w Klientom z branży muzealnej na dłuższe i bezpieczniejsze przechowywanie prac, obrazów, eksponatów. Muzeum ma możliwość multimedialnej archiwizacji wystawy, której nie można już obejrzeć w rzeczywistości. W ramach projektów tego typu zajmujemy się również skanowaniem obiektów, dzięki czemu eksponaty poddane procesowi cyfryzacji zostają wiernie odtworzone w wirtualnej rzeczywistości.