PRZECIWDZIAŁANIE ZACHOWANIOM MOBBINGOWYM

Film interaktywny

Dzięki innowacyjnej formule film interaktywny staje się doskonałym narzędziem szkoleniowym. Projektując interakcje w filmie o mobbingu, wykorzystaliśmy tzw. „iluzję kontroli”. Technika ta polega na projektowaniu interakcji w taki sposób, aby użytkownik miał wrażenie, że jego decyzje wywierają istotny wpływ na przebieg fabuły, gdy w istocie prowadzą one do podobnych rezultatów. Umiejętne wykorzystanie „iluzji kontroli” pozwala na stworzenie wrażenie głębokiej immersji, a jednocześnie nie prowadzi do generowania alternatywnych ścieżek fabularnych, które nie będą oglądane przez użytkownika, jak to ma miejsce w przypadku standardowych schematów decyzyjnych. W trakcie filmu decyzje podejmujemy za pomocą QTE (quick time events) lub punktów decyzyjnych. W praktyce odbywa się to przy użyciu klawiatury lub myszy.