Filmy 360°

Miasto

Nowe technologie umożliwiają naszym Klientom alternatywne formy prezentacji produktów w formule 360° (CGI, full render). Formuła ta daje unikatową możliwość odbioru obrazu w każdej płaszczyźnie. Użytkownik staje się kreatorem swojego widoku w oknie urządzenia.