Powiedz STOP Stopie Cukrzycowej

Kampania informacyjna

Od grudnia 2016 roku prowadzimy kampanię informacyjna Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą: Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopu Cukrzycowej na lata 2016-2018. Zespół Stopy Cukrzycowej (ZSC) jest poważnym powikłaniem i konsekwencją cukrzycy zarówno w sytuacji kiedy jest ona zdiagnozowana i leczona, jak i w sytuacji, kiedy diagnostyki zabraknie i choroba utajona rozwija się i atakuje poza naszą wiedza i świadomością. Już dziś dane statystyczne dowodzą, że dotyka on około 10% pacjentów z cukrzycą. Nieleczony ZSC prowadzi do nieodwracalnych zmian w kończynach dolnych, często zakończonych amputacją, a nawet przedwczesnym zgonem chorego. Celem głównym Kampanii jest redukcja ilości amputacji i inwalidztwa, przedwczesnych zgonów oraz poprawa jakości życia pacjentów z Zespołem Stopy Cukrzycowej. Kampania swoim zasięgiem obejmuje cały kraj i jest skierowana do szerokiego grona odbiorców. Przy promocji wykorzystujemy m.in. portale internetowe (display), media społecznościowe, WoMM, radio a także publikacje w prasie.

 

KAŻDY ADRES JEST WAŻNY

Kampania społeczna (spoty promocyjne)

Dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przygotowaliśmy oraz zrealizowaliśmy projekt kampanii społecznej pod hasłem „Każdy adres jest ważny”, której celem było zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie danych adresowych i prowadzenia ewidencji. Kampania swoim zasięgiem obejmowała cały kraj i była skierowana do szerokiego grona odbiorców. Przy promocji wykorzystaliśmy m.in. portale internetowe (display), media społecznościowe, WoMM, a także publikacje w prasie.