Virtual Reality Exposure Therapy

Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w medycynie

VRET to akronim rozwijający się w angielską nazwę Virtual Reality Exposure Therapy opisującą określoną technikę terapeutyczną, która wykorzystuje rzeczywistość wirtualną celem maksymalizacji efektywności terapii (np. poprzez skrócenie jej trwania). Nasz system umożliwia terapeucie prowadzenie terapii osób z zaburzeniami fobicznymi (klaustrofobia, agorafobia, lęk wysokości). Do tych celów zostały przygotowane określone środowiska w wirtualnej rzeczywistości (miasto, metro, blok).