Zapytanie ofertowe – MAYA zakup oprogramowania do animacji, modelowania, symulacji i renderowania

Zapytanie ofertowe – MAYA zakup oprogramowania do animacji, modelowania, symulacji i renderowania

Celem zamówienia jest zakup oprogramowania MAYA do animacji, modelowania, symulacji i renderowania do realizacji projektu: Opracowanie innowacyjnego rozwiązania IT z zastosowaniem Rzeczywistości Wirtualnej (Symulatora VR) do wspierania terapii lęków społecznych oraz podnoszenia kompetencji społecznych, dofinansowanego ze środków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie 1.2. Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie: 1.2.2. Projekty B+R przedsiębiorstw.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1022509