Zapytanie ofertowe nr NCBiR/3/2017 na zakup, montaż i dostawę stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami

NCBIR_3_2017_zapytanie_ofertowe.pdf
Postępowanie unieważniono